8-خدمات مهاجرت بین‌الملل «یو اس لا گروپ»
اکتبر 19, 2020
10-مراحل بررسی پرونده‌ها در یو اس لا گروپ
اکتبر 19, 2020

9-مراحل عقد قرارداد و هزینه دریافت خدمات چگونه است؟

مراحل عقد قرارداد و هزینه دریافت خدمات چگونه است؟

  • تکمیل فرم و بررسی اولیه

  • مشاوره در زمینه بررسی راهکارهای پیشنهادی

  • انتخاب بهترین روش متناسب با بودجه و شرایط متقاضی

  • تنظیم پیش‌نویس قرارداد و رؤیت آن توسط متقاضی

  • آماده کردن وکالت‌نامه و مقدمات کار و مدارک لازم

  • عقد قرارداد و پرداخت بیعانه

  • انجام تعهدات در راستای قرارداد و زمان‌بندی تعیین شده

  • پرداخت متناسب با پیشرفت کار و گزارش کامل از روند اجرای کار

  • تسویه کامل با حصول نتیجه نهایی

هزینه‌های اعلام شده بر اساس ارز رایج کشورهای مقصد محاسبه می‌شود؛ اما بر اساس توافق می‌توان هزینه‌ها را معادل دلار آمریکا در نظر گرفت.