9-مراحل عقد قرارداد و هزینه دریافت خدمات چگونه است؟
اکتبر 19, 2020
11-خدمات مجموعه شامل چه کشورهایی می‌شود؟
اکتبر 19, 2020

10-مراحل بررسی پرونده‌ها در یو اس لا گروپ

Man checking his email on a laptop

مراحل بررسی پرونده‌ها در یو اس لا گروپ

در «یو اس لا گروپ» مشاوره و بررسی هر پرونده به‌طور اختصاصی از طریق فرم مربوطه انجام می‌گیرد و کاملاً با توجه به درخواست و هدف متقاضی در کشور موردنظر در کمیسیون حقوقی مجموعه ارزیابی می‌شود. سپس باتوجه به درخواست متقاضی، یک استراتژی طراحی می‌شود که کاملاً مختص و متناسب با شرایط فرد باشد. راهکارهای پیشنهادی بر اساس قوانین کشورها و احتمال موفقیت مسیر تعریف شده فیلتر می‌شود و در صورت تائید نهایی کمیسیون حقوقی، به متقاضی پیشنهاد می‌شود.

کمیسیون حقوقی Uslawgroupllc متشکل از وکیل ارشد مهاجرتی، دکترای اقتصاد و حقوق بین‌الملل، حقوقدان عضو انجمن حقوقدانان آمریکا، وکیل امور پناهندگی، کارشناسان بین‌المللی چند زبانه و شبکه گسترده‌ای از وکلای رسمی و بومی در تمامی کشورها و همچنین آژانس بین‌المللی گردشگری است.

شایان ذکر است همه دفاتر به صورت یکپارچه تحت نظر دفتر مرکزی Uslawgroupllc در آمریکای شمالی و مدیریت محترم مؤسسه، فعالیت می‌کنند. در این مجموعه کلیه خدمات حقوقی و اقدام جهت هر نوع ویزا صرفاً توسط وکلای رسمی و قانونی در هر کشور انجام می‌گیرد و به هیچ عنوان با مشاور یا کارشناس و یا کارگزار همکاری نمی‌شود.