ازدواج و تولد فرزند
سپتامبر 8, 2020
آژانش گردشگری بین المللی
سپتامبر 8, 2020

پاسپورت دوم

امکان تزریق مستقیم سرمایه به صندوق توسعه تعاون کشورهای مختلف و اخذ تابعیت و پاسپورت دوم برای افراد خانواده، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص و دریافت پاسپورت دوم، دریافت پاسپورت دوم از طریق خرید ملک در برخی از کشورها. توجه داشته باشید که با دریافت پاسپورت دوم بنا به قدرت و اعتبار پاسپورت دریافتی امکان سفر بدون ویزا به اکثر کشورهای دنیا و همچنین دسترسی به ویزای الکترونیک باقی کشورها امکان‌پذیر می‌شود.