خدمات تحصیلی
سپتامبر 8, 2020
اقامت از طریق سرمایه‌گذاری
سپتامبر 8, 2020

خدمات کاریابی و استخدام

مشاوره و بررسی راهکارهای مختلف شغلی و گزینش های مربوط به ایالت های مختلف کشورها ، ارائه جاب آفر و پیشنهاد شغلی مناسب، انجام کلیه‌ی امور استخدامی، تنظیم قرارداد، هماهنگی مصاحبه‌های شغلی از راه دور، دریافت ویزای کار و دریافت ویزای جستجوی کار در کشورهای مختلف با توجه به قوانین بین‌الملل و همچنین مجوزهای ایالتی.